Skip links

Neirt Bilişim Teknolojileri

Hizmet Sözleşmesi , Yeni Projelere Hazırız!

WEB TASARIM & OTOMASYON SİSTEMLERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR 

Bir tarafta Veysel Karani Mah. Gülhane Cad. No:7 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde mukim NEİRT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, Yazılım Donanım Malzemeleri & Web Tasarım (Kısaca NEİRT BİLİŞİM

TEKNOLOJİLERİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan

……………………………………………………………………………………………. adresinde mukim

…………………………………………………………………………………………… (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç

duyduğu internet yazılımlarının NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ tarafından hazırlanması hizmetini

kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı

d.kümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2 MÜŞTERİ, NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım

tekniklerinin telif hakkının NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde

çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. Çoğaltılıp ve dağıtılması durumunda verilen hizmet

ücretinin 5(Beş) katını ödemek ile yükümlüdür.

3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, NEİRT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 4 – NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİİ’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web

tasarımı ve otomasyon sistemlerini) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2 NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve

sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut b.lümlerdeki

değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan

sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan

eder.

4.4 NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği

gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre

içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

Neirt Bilişim Teknolojileri – Veysel Karani Mah. Gülhane Cad. No:7 Sancaktepe / İSTANBUL

0 (850) 221 70 25 – info@neirt.com

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmet verildikten sonra 3(Üç) ay boyunca ücretsiz içerik güncelleme

hizmeti verilecektir ve içerik güncelleme ile ilgili devam edilmesi durumunda aylık ücret olarak

……………….. (Türk Lirasi) belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi

ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Hizmet bedeli NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ tarafından ……………….. (Türk Lirasi) + KDV olarak

belirlenmiştir.

5.3 Hizmet bedeli’nin %40’i (………) iş başlangıcında, kalan %60’i tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ

tarafından fatura karşılığı NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’e ödenecektir.

5.4 Web sitesinin geriye kalan %60’lik ödemesi, web sitesi yayına alındığı tarihten itibaren en geç 1(Bir)

hafta sonra ödenmelidir.

5.5 Web sitesi yayın sürecine başlamış olup, MÜŞTERİ tarafından içerik eksikliğinden dolayı bekleyen

sitelerin/sitenin hiç bir şekilde ödemesi geciktirilemez.

5.6 Ödemelerin yapılmaması durumunda, NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ taahhüt ettiği hizmeti

ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların ..zümünde İstanbul (Kartal)

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6(Altı) maddeden ve 2(İki) sayfadan oluşan işbu sözleşme …../……/……. tarihinde 4(dört) nüsha olarak

düzenlenmiştir.

NEİRT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETİ MÜŞTERİ

[ İMZA – KAŞE] [ İMZA – KAŞE]

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.